Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję co następuje:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Dąbrowskiego 26,
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych

adres email: rodo@oswiata-prudnik.pl

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze sprzedażą przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku, towarów i usług na podstawie niezbędności do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą na podstawie :

- Art. 6 ust. 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych

4. Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Ma Pani/Pan prawo do : dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w poszczególnych przypadkach, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych.

7.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.Podanie danych osobowych jest :

  • obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest wymóg ustawowy lub umowny lub jest warunkiem zawarcia umowy,
  • dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.