Gmina Prudnik Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Informacja dot. zbierania danych osobowych klientów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku z Filią „U Króla Gór Opawskich w Wieszczynie”.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję co następuje:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Dąbrowskiego 26,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku, 48-200 Prudnik ul Dąbrowskiego 26 tel. 77 88 70 200 adres email:

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze sprzedażą przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku, towarów i usług na podstawie niezbędności do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą na podstawie :

- Art. 6 ust. 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie płatności,  podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.

5.Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne. Odmowa podania danych  skutkuje odmową zawarcia umowy.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2018
  przez: Zdzisława Wolaniuk
 • opublikowano:
  30-06-2018 15:40
  przez: Zdzisława Wolaniuk
 • zmodyfikowano:
  30-06-2018 15:42
  przez: Zdzisława Wolaniuk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Prudnik Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku
  odwiedzin: 8875
Dane jednostki:

Gmina Prudnik Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Dąbrowskiego 26
NIP: 755-19-11-362 REGON: 531413188
Numer konta: 82 8905 0000 2001 0023 2847 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 778870200
fax:
e-mail: schronisko@prudnik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×