Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia dyrektora jednostki

Zarządzenia 2021

Numer zarządzenia

z dnia

w sprawie do pobrania
1/2021 21.04.2021 jednolitego rzeczowego wykazu akt PDFZarządzenie nr1/2021 Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku z 21.04.2021
2/2021 26.06.2021 wprowadzenia cennika w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku w Filii "U króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFzarządzenie Nr2/2021 Dyrektora SSM"Dąbrówka" w Prudniku z dnia 26 czerwca 2021
3/2021 09.08.2021 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy a przekazaną w trwałym zarządzie na czas nieokreślony SSM " Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego " Dąbrówka" w Prudniku z dnia 09.08.2021
4/2021 24.09.2021 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy a przekazaną w trwałym zarządzie na czas nieokreślony SSM " Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie nr 4/2021Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku
 

Zarządzenia 2020 rok

Numer zarządzenia

z dnia

w sprawie do pobrania
1/2020 15.01.2020 wprowadzenie nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych catering dla dorosłych i dzieci, artykułów przemysłowych i lodów w SSM " Dąbrówka oraz Filii "U Króla gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr1-2020.pdf
2/2020 06.03.2020 wprowadzenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 "O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym" ( Dz.U.2016.,poz 862). PDFzarządzenie nr 2-2020.pdf
3/2020 06.03.2020 wprowadzenia Nowego Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr3-2020.pdf
4/2020 12.03.2020 wprowadzenia Procedury przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 4-2020.pdf
5/2020 12.03.2020 wprowadzenia Regulaminu voucherów na noclegi w Szkolny Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku PDFzarządzenie nr 5-2020.pdf

 6/2020     30.04.2020

 wprowadzenia Procedur w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku dotyczących           zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 wśród pracowników i gości schroniska PDFZarządzenie nr 6-2020.pdf
7/2020 1.06.2020 wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych Catering dla dorosłych w SSM "Dąbrówka" w Prudniku oraz Filii "U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZarzadzenie nr 7-2020.pdf
8/2020 11.07.2020 wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów żywieniowych Catering dla dorosłych w SSM " Dąbrówka" w Prudniku oraz Filii ' U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFzarządzenie nr 8-2020.pdf
9/2020 6.10.2020 norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarzadzenie nr 9-2020.pdf
10/2020 15.12.2020 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w formie spisu z natury na dzień 31.12.2019 PDFzarządzenie nr 10-2020.pdf
11/2020 15.12.2020 przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury na dzień 31.12.2020 PDFZarządzenie nr 11-2020.pdf12/

12/2020 31/12/2020

 

w sprawie wprowadzenia cennika za korzystanie z dodatkowych usług w Szkolnym Schronisku   Młodzieżowym "Dąbrówka w Prudniku oraz Filii " U Króla Gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr12-2020.pdf

Zarządzenia 2019 rok

Numer zarządzenia z dnia w sprawie do pobrania
1/2019 07.01.2019 wprowadzenie nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych catering dla dorosłych i dzieci, artykułów przemysłowych i lodów w SSM " Dąbrówka oraz Filii "U Króla gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 1-2019.pdf

2/2019 03.06.2019

wdrożenia w Szkolnych Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016r. "O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym" (Dz.U.2016, poz 862). PDFZarządzenie nr 2-2019.pdf
3/2019 03.06.2019 wyznaczenia Instektora Ochrony Danych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie nr 3-2019.pdf
4/2019 01.07.2019 norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 4-2019..pdf
5/2019 16.08.2019 wprowadzenia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych", "Instrukcję Obsługi Terminala SumUp", Regulamin Współpracy z SumUp Payments Ltd"w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 5-2019..pdf
6/2019 02.09.2019 wprowadzenia Nowej Instrukcji Gospodarki Kasowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku z Filią "U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 6-2019 r..pdf
7/2019 16.09.2019 wprowadzenie Nowej Instrukcji Gospodarki Kasowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku z Filią U Króla Gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 7-2019r..pdf
8/2019 11.10.2019 wprowadzenia cennika sprzedaży artykułów spożywczych "Miodów i pyłków pszczelich w SSM " Dąbrówka" w Prudniku oraz w Filii "U Króla Gór Opawskich"w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 8-2019 ..pdf
9/2019 11.10.2019 wprowadzenia nowej Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Szkolnym schronisku Młodzieżowym " Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 9-2019 r..pdf
10/2019 11.10.2019 wprowadzenia nowej Instrukcji Postępowania w Sytuacji Naruszeń ochrony danych osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr10-2019.pdf
11/2019 01.12.2019 wprowadzenia cennika za korzystanie z dodatkowych usług w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku oraz Filii "U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZarządzenie nr11-2019..pdf
12/2019 13.12.2019 wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr12-2019..pdf
13/2019 13.12.2019 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w formie spisu z natury na dzień 31.12.2019 PDFZarządzenie nr13-2019..pdf
14/2019 31.12.2019 wprowadzenia Nowego Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska "Dąbrówka"w Prudniku PDFZarządzenie nr14-2019.pdfPDFSchemat Organizacyjny.pdf
15/2019 31.12.2019 Wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 15-2019.pdf
16/2019 31.12.2019 wprowadzenia Regulaminu Pracy SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarzadzenie nr 16 -2019.pdf
17/2019 31.12.2019 wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarzadzenie nr 17-2019.pdf

 

 Zarządzania 2018 rok

Numer zarządzenia z dnia w sprawie do pobrania
1/2018
01.02.2018
wprowadzenia Nowego Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 01-2018.pdf

2/2018

01.02.2018

 zmiany Regulaminu Pracy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 02-2018.pdf
3/2018    01.02.2018 zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 03-2018.pdf
4/2018    01.03.2018 wprowadzenie nowych cenników za usługi cateringu,sprzedaży napojów,lodów i artykułów przemysłowych SSM " Dąbrówka"w Prudniku oraz w Filii "U Króla Gór Opawskich PDFZarządzenie nr 04-2018.pdf

5/2018 01.03.2018

wprowadzenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym"Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie nr 05-2018.pdf
6/201815.03.2018 zobowiązania pracowników do zapoznania się z"Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku. Zapoznania się z procedurą "Ewakuacji osób przebywających w schronisku i pracowników PDFZarządzenie nr 06-2018.pdf

7/2018

03.04.2018

powołania Zespołu do spraw wdrożenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym " Dąbrówka"w Prudniku zasad przetwarzania danych osobowych przewidzianych postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Danych Osobowych (RODO) PDFZarządzenie nr 07-2018.pdf
8/2018 28.05.2018 wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów przemysłowych w SSM "Dąbrówka" w Prudniku oraz w Filii "U Króla Gór Opawskich" PDFZarządzenie nr 08-2018.pdf

9/2018 04.06.2018

wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów przemysłowych w SSM "Dąbrówka" w Prudniku oraz w Filii " U Króla Gór Opawskich" PDFZarządzenie nr 09-2018.pdf
10/2018 01.10.2018 wprowadzenia nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 30 000 euro netto PDFZarządzenie nr 10-2018.pdf
11/2018 20.12.2018 przeprowadzenia Inwentaryzacji Rocznej w formie spisu z natury na dzień 31.12.2018 PDFZarządzenie nr 11-2018.pdf
12/2018 20.12.2018 norm zużycia paliwa do kos i kosiarek spalinowych PDFZarządzenie nr 12-2018.pdf
13/2018 20.12.2018 powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku PDFZarządzenie nr 13-2018.pdf
14/2018 20.12.2018 wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w SSM " Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 14-2018.pdf
15/2018 31/12/2018 wprowadzenia Nowej Instrukcji Magazynowej PDFZarządzenie nr 15-2018.pdf
16/2018 31.12.2018 wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 16-2018.pdf