Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia dyrektora jednostki

Zarządzenia 2024

    Numer

 zarządzenia     

     z dnia

                                                            w sprawie                                                                              do pobrania

1/2024

02.01.2024

 wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych Catering dla dorosłych i dzieci, artykułów przemysłowych w SSM " Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 1-2024.pdf (339,23KB)
2/2024 03.01.2024 wprowadzenia cennika w Szkolnym Schronisku młodzieżowym " Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 2-2024.pdf (288,25KB)
3/2024 09.02.2024 wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"  w Prudniku PDFzarzadzenie nr 3-2024.pdf (271,67KB)
4/2024 21.02.2024 wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku. PDFZARZĄDZENIE NR 4-2024.pdf (333,15KB)
5/2024 01.03.2024 wprowadzenia nowej Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym " Dąbrówka" w Prudniku PDFZARZĄDZENIE NR 5-2024.pdf (321,34KB)
6/2024 01.03.2024 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PDFZarządzenie nr 6-2024.pdf (404,57KB)

 

 

Zarządzenia 2023

Numer

zarządzenia

z dnia

                                                            w sprawie                                                                              do pobrania

1/2023

02.01.2023     

wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych catering dla dorosłych i dzieci , artykułów przemysłowych w SSM"Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 1-2023.pdf (350,77KB)

2/2023

01.02.2023

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PDFZarzadzenie nr 2-2023.pdf (415,88KB)

3/2023

01.02.2023

norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SSM " Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 3-2023.pdf (419,28KB)

4/2023

01.02.2023

regulaminu funkcjonowania , obsługi i eksploatacji monitorów wizyjnych na terenie SSM "Dąbrówka" w Prudniku, administrowane przez SSM"Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 4-2023.pdf (344,31KB)

5/2023

01.02.2023

ustalenie stawek za kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy na przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju

PDFZarządzenie Nr 5A2023.pdf (393,27KB)

PDFZarządzenie nr 5-2023.pdf (394,97KB)

6/2023 03.04.2023 terminów i zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarzadzenie nr 6-2023.pdf (315,23KB)
7/2023 18.09.2023 wprowadzenia Nowego Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego " Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 7-2023.pdf (356,08KB)
8/2023 18.09.2023 wprowadzenia Nowego Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 8-2023.pdf (315,54KB)
9/2023 19.09.2023 wprowadzenia nowego Regulaminy Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarzadzenie nr 9-2023.pdf (378,99KB)
10/2023 19.09.2023 wprowadzenia Regulaminu Pracy SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarzadzenie nr 10-2023.pdf (433,86KB)
11/2023 28.12.2023 zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych w SSM "Dąbrówka"w Prudniku PDFzarzadzenie nr 11-2023.pdf (816,72KB)
12/2023 28.12.2023 przyjęcia "Instrudcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych" , Instrukcja Obsługi Terminala Polska e-Płatność, "Regulamin Współpracy" w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarzadzenie nr 12-2023.pdf (385,31KB)
13/2023 28.12.2023 przeprowadzenia inwentaryzacji PDFzarzadzenie nr 13-2023.pdf (593,61KB)
14.12.2023 wprowadzenia nowej Instrukcji gospodarki magazynowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym " Dąbrówka" w Prudniku PDFzarzadzenie nr -14-2023.pdf (335,66KB)

 

Zarządzenia 2022

Numer

zarządzenia

z dnia

                      w sprawie                                                                                                         do pobrania

1/2022

04.01.2022

wprowadzenie nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych catering dla dorosłych i dzieci, artykułów przemysłowych i lodów w SSM " Dąbrówka oraz Filii "U Króla gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 1/2022 (1,43MB)
2/2022 27.01.2022 wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie SSM "Dąbrówka" w Prudniku i filii"U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie, administrowanych przez SSM"Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 2-2022.pdf (312,92KB)
3/2022 1.02.2022 Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku PDFZarządzenie nr 3-2022.pdf (415,02KB)
4/2022 7.02.2022 Zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych w SSM " Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 4-2022.pdf (1,08MB)
5/2022 14.02.2022 Wprowadzenia w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego            " Dąbrówka" w Prudniku nowego Maksymalnego poziomu miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania PDFZadządzenie nr 5-2022.pdf (416,83KB)
6/2022  25.03.2022 Ustalenia metody rozliczania wydatków związanych z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej oraz wody Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku dla gości hotelowych w Schronisku i obywateli Ukrainy przebywających w Schronisku w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku PDFZARZĄDZENIE NR 6-2022 (317,94KB)
7/2022    19.10.2022 Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej z natury Filii Schroniska "U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZARZADZENIE NR 7-2022 (619,50KB)
8/2022  7.11.2022 Regulaminu postępowania przy dokonywaniu w SSM "Dąbrówka" w Prudniku wydatków publicznych nieobjętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych PDFZarządzenie nr 8-2022.pdf (332,04KB)
9/2022 16.12.2022 Przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury na dzień 31.12.2022 PDFZarządzenie nr 9-2022.pdf (612,73KB)
10/2022 31.12.2022 Wprowadzenia cennika w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 10-2022.pdf (288,40KB)

 

 

 

Zarządzenia 2021

Numer zarządzenia

z dnia

w sprawie do pobrania
1/2021 21.04.2021 jednolitego rzeczowego wykazu akt PDFZarządzenie nr1-2021.pdf (6,36MB)
2/2021 26.06.2021 wprowadzenia cennika w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku w Filii "U króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZarządzenie nr2-2021.pdf (1,24MB)
3/2021 09.08.2021 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy a przekazaną w trwałym zarządzie na czas nieokreślony SSM " Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie nr3-2021.pdf (282,99KB)
4/2021 24.09.2021 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy a przekazaną w trwałym zarządzie na czas nieokreślony SSM " Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie nr 4/2021.pdf (312,81KB)
 
5/2021 02.11.2021 zmiany norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 5-2021.pdf (678,79KB)
6/2021 11/10/2021 wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie nr 6-2021.pdf (366,75KB)
7/2021 17/12/2021 przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury na dzień 31.12.2021 PDFZarządzenie nr 7-2021.pdf (639,77KB)
8/2021 31/12/2021 wprowadzenia cennika w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku w Filii " U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 8-2021.pdf (292,46KB)
9/2021     31/2021 wprowadzenia nowego regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFZADZĄDZENIE NR-9-2021 (3,93MB)
10/2021       31/2021 ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy na przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju PDFZARZĄDZENIE NR 10-2021 (399,84KB)

 

 

Zarządzenia 2020 rok

Numer zarządzenia

z dnia

w sprawie do pobrania
1/2020 15.01.2020 wprowadzenie nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych catering dla dorosłych i dzieci, artykułów przemysłowych i lodów w SSM " Dąbrówka oraz Filii "U Króla gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr1-2020.pdf (4,03MB)
2/2020 06.03.2020 wprowadzenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 "O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym" ( Dz.U.2016.,poz 862). PDFzarządzenie nr 2-2020.pdf (1,13MB)
3/2020 06.03.2020 wprowadzenia Nowego Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr3-2020.pdf (3,20MB)
4/2020 12.03.2020 wprowadzenia Procedury przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 4-2020.pdf (4,19MB)
5/2020 12.03.2020 wprowadzenia Regulaminu voucherów na noclegi w Szkolny Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku PDFzarządzenie nr 5-2020.pdf (695,15KB)

 6/2020     30.04.2020

 wprowadzenia Procedur w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku dotyczących           zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 wśród pracowników i gości schroniska PDFZarządzenie nr 6-2020.pdf (2,87MB)
7/2020 1.06.2020 wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych Catering dla dorosłych w SSM "Dąbrówka" w Prudniku oraz Filii "U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZarzadzenie nr 7-2020.pdf (751,99KB)
8/2020 11.07.2020 wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów żywieniowych Catering dla dorosłych w SSM " Dąbrówka" w Prudniku oraz Filii ' U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFzarządzenie nr 8-2020.pdf (744,86KB)
9/2020 6.10.2020 norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarzadzenie nr 9-2020.pdf (2,79MB)
10/2020 15.12.2020 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w formie spisu z natury na dzień 31.12.2019 PDFzarządzenie nr 10-2020.pdf (654,86KB)
11/2020 15.12.2020 przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury na dzień 31.12.2020 PDFZarządzenie nr 11-2020.pdf (113,23KB)12/

12/2020 31/12/2020

 

w sprawie wprowadzenia cennika za korzystanie z dodatkowych usług w Szkolnym Schronisku   Młodzieżowym "Dąbrówka w Prudniku oraz Filii " U Króla Gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr12-2020.pdf (900,08KB)
13/2020 31/12/2020 w sprawie wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych catering dla dorosłych i dzieci, artykułów przemysłowych i lodów "SSM" Dąbrówka" w Prudniku oraz Filii " U Króla Gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 13-2020.pdf (404,01KB)
14/2020 31/12/2020 W sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie 14-2020. (396,53KB)

Zarządzenia 2019 rok

Numer zarządzenia z dnia w sprawie do pobrania
1/2019 07.01.2019 wprowadzenie nowego cennika na sprzedaż artykułów żywnościowych catering dla dorosłych i dzieci, artykułów przemysłowych i lodów w SSM " Dąbrówka oraz Filii "U Króla gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 1-2019.pdf (277,22KB)

2/2019 03.06.2019

wdrożenia w Szkolnych Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016r. "O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym" (Dz.U.2016, poz 862). PDFZarządzenie nr 2-2019.pdf (199,40KB)
3/2019 03.06.2019 wyznaczenia Instektora Ochrony Danych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie nr 3-2019.pdf (192,53KB)
4/2019 01.07.2019 norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 4-2019..pdf (199,98KB)
5/2019 16.08.2019 wprowadzenia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych", "Instrukcję Obsługi Terminala SumUp", Regulamin Współpracy z SumUp Payments Ltd"w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 5-2019..pdf (213,40KB)
6/2019 02.09.2019 wprowadzenia Nowej Instrukcji Gospodarki Kasowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku z Filią "U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 6-2019 r..pdf (205,97KB)
7/2019 16.09.2019 wprowadzenie Nowej Instrukcji Gospodarki Kasowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku z Filią U Króla Gór Opawskich w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 7-2019r..pdf (201,95KB)
8/2019 11.10.2019 wprowadzenia cennika sprzedaży artykułów spożywczych "Miodów i pyłków pszczelich w SSM " Dąbrówka" w Prudniku oraz w Filii "U Króla Gór Opawskich"w Wieszczynie PDFZarządzenie nr 8-2019 ..pdf (191,78KB)
9/2019 11.10.2019 wprowadzenia nowej Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Szkolnym schronisku Młodzieżowym " Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 9-2019 r..pdf (198,67KB)
10/2019 11.10.2019 wprowadzenia nowej Instrukcji Postępowania w Sytuacji Naruszeń ochrony danych osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr10-2019.pdf (190,92KB)
11/2019 01.12.2019 wprowadzenia cennika za korzystanie z dodatkowych usług w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku oraz Filii "U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie PDFZarządzenie nr11-2019..pdf (186,63KB)
12/2019 13.12.2019 wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr12-2019..pdf (159,71KB)
13/2019 13.12.2019 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w formie spisu z natury na dzień 31.12.2019 PDFZarządzenie nr13-2019..pdf (647,57KB)
14/2019 31.12.2019 wprowadzenia Nowego Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska "Dąbrówka"w Prudniku PDFZarządzenie nr14-2019.pdf (212,27KB)PDFSchemat Organizacyjny.pdf (244,85KB)
15/2019 31.12.2019 Wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 15-2019.pdf (108,86KB)
16/2019 31.12.2019 wprowadzenia Regulaminu Pracy SSM "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarzadzenie nr 16 -2019.pdf (178,24KB)
17/2019 31.12.2019 wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarzadzenie nr 17-2019.pdf (305,25KB)

 

 Zarządzania 2018 rok

Numer zarządzenia z dnia w sprawie do pobrania
1/2018
01.02.2018
wprowadzenia Nowego Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 01-2018.pdf (212,32KB)

2/2018

01.02.2018

 zmiany Regulaminu Pracy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 02-2018.pdf (191,54KB)
3/2018    01.02.2018 zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku PDFzarządzenie nr 03-2018.pdf (335,33KB)
4/2018    01.03.2018 wprowadzenie nowych cenników za usługi cateringu,sprzedaży napojów,lodów i artykułów przemysłowych SSM " Dąbrówka"w Prudniku oraz w Filii "U Króla Gór Opawskich PDFZarządzenie nr 04-2018.pdf (217,26KB)

5/2018 01.03.2018

wprowadzenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym"Dąbrówka w Prudniku PDFZarządzenie nr 05-2018.pdf (144,29KB)
6/201815.03.2018 zobowiązania pracowników do zapoznania się z"Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku. Zapoznania się z procedurą "Ewakuacji osób przebywających w schronisku i pracowników PDFZarządzenie nr 06-2018.pdf (214,18KB)

7/2018

03.04.2018

powołania Zespołu do spraw wdrożenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym " Dąbrówka"w Prudniku zasad przetwarzania danych osobowych przewidzianych postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Danych Osobowych (RODO) PDFZarządzenie nr 07-2018.pdf (318,63KB)
8/2018 28.05.2018 wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów przemysłowych w SSM "Dąbrówka" w Prudniku oraz w Filii "U Króla Gór Opawskich" PDFZarządzenie nr 08-2018.pdf (209,37KB)

9/2018 04.06.2018

wprowadzenia nowego cennika na sprzedaż artykułów przemysłowych w SSM "Dąbrówka" w Prudniku oraz w Filii " U Króla Gór Opawskich" PDFZarządzenie nr 09-2018.pdf (211,00KB)
10/2018 01.10.2018 wprowadzenia nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 30 000 euro netto PDFZarządzenie nr 10-2018.pdf (168,15KB)
11/2018 20.12.2018 przeprowadzenia Inwentaryzacji Rocznej w formie spisu z natury na dzień 31.12.2018 PDFZarządzenie nr 11-2018.pdf (403,82KB)
12/2018 20.12.2018 norm zużycia paliwa do kos i kosiarek spalinowych PDFZarządzenie nr 12-2018.pdf (189,85KB)
13/2018 20.12.2018 powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka"w Prudniku PDFZarządzenie nr 13-2018.pdf (193,41KB)
14/2018 20.12.2018 wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w SSM " Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 14-2018.pdf (301,55KB)
15/2018 31/12/2018 wprowadzenia Nowej Instrukcji Magazynowej PDFZarządzenie nr 15-2018.pdf (178,16KB)
16/2018 31.12.2018 wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku PDFZarządzenie nr 16-2018.pdf (332,00KB)