Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje jednostki

I. Podstawa prawna:

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie:

§8 Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie:

Schronisko realizuje następujące cele i zadania:

1) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,
2) Prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,
3) Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych,
4) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku.

 

II.    Podstawa prawna:

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku z Filią w Wieszczynie stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku z dnia 19.07.2013r.

Zgodnie z §1 Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku z Filią w Wieszczynie zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku, przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych, integracja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich umiejętności współżycia w grupie.