Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności www.bip.schroniskoprudnik.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.schroniskoprudnik.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Jurek.
 • E-mail: administracja@schroniskomlodziezowe.pl
 • Telefon: 77 88 70 204

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SSM "Dąbrówka" w Prudniku
 • Adres: 48-200 Prudnik ul. Dąbrowskiego 26
 • E-mail: dyrektor@prudnik.pl
 • Telefon: 77 8870200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dabrówka" w Prudniku.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dąbrowskiego. Z parkingu jest zjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze jest recepcja po lewej stronie. Osoba na wózku bez problemu może poruszać się po recepcji i korytarzu. Na parterze znajduje sie pokój z łazienką dla osoby niepełnosprawnej, drugi pokój na I pietrze. Na 2 kondygnacjach dodatkowo znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda, gdzie osoba na wózku bez problemu może się nią poruszać. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Brak ozanczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzacych. W recepcji mozna skorzystać z tłumaczenia języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach od 10.00. do 16.00.

 

Raporty

PDFRaport o stanie zapewniania dostepnosci podmiotu publicznego zd. 09.03.2021 (105,55KB)